LUCROS SICAV a.s.

Společnost LUCROS SICAV a.s. je investičním fondem ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech.

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost dne 5. srpna 2008 a vznikla zaspáním do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze dne 29. prosince 2008. Předmětem podnikání je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona číslo 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem investiční politiky společnosti je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při realizaci individuálních investic. Investičním cílem fondu je zhodnocovat vklady investorů nad rámec úrokových sazeb z termínovaných střednědobých vkladů poskytovaných bankami.

Majetkové portfolio

Stěžejní aktivum fondu představují nemovitosti. Fond se zaměřuje především na investice do

Developerských projektů rezidenčních objektů, administrativních a obchodních budov a center

Pozemků a staveb vhodných pro realizaci rezidenčních či nerezidenčních, administrativních, obchodních a průmyslových projektů

Pozemků vhodných pro realizaci průmyslových zón ve strategických polohách