Slider

O společnosti

LUCROS SICAV a.s. je investičním fondem ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech.
Více

Výroční zprávy

Přehled výročních zpráv společnosti LUCROS SICAV a.s.

Více

Sídlo

LUCROS SICAV a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 – Kyje, 198 00
IČ: 285 07 428

Majetkové portfolio

Stěžejní aktivum fondu představují nemovitosti. Fond se zaměřuje především na investice do

Developerských projektů rezidenčních objektů, administrativních a obchodních budov a center

Pozemků a staveb vhodných pro realizaci rezidenčních či nerezidenčních, administrativních, obchodních a průmyslových projektů

Pozemků vhodných pro realizaci průmyslových zón ve strategických polohách

Významnou část majetku společnosti tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, a to v podobě ochranných známek. Nezanedbatelnou součástí aktiv jsou pohledávky a podíly v jiných společnostech, zejména nemovitostních.

Sdělení klíčových informací

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014 ke stažení zde

Valná hromada

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LUCROS SICAV a.s. konanou 17. června 2024 v 09.00 hod. zde.

Auditor

Auditorem společnosti LUCROS SICAV a.s. je společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové.

Výbor pro audit

Členové:
Ing. VÍT VAŘEKA, dat. nar. 14. ledna 1963
U Ryšánky 1531/15, Krč, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. února 2016

Ing. MICHAL BEČVÁŘ, dat. nar. 17. ledna 1980
Fikerova 2169/2, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. února 2016

Ing. PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22. února 1973
Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno
Den vzniku členství: 1. ledna 2018

Depozitář společnosti

Funkci depozitáře společnosti LUCROS SICAV a.s. ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, vykonává Československá obchodní banka, a.s.

Politika odměňování

Politika odměňování ke stažení zde (PDF) (datum schválení 18. června 2020)

Zpráva o odměňování

Zpráva o odměňování za rok 2023 ke stažení zde (PDF) (schválena valnou hromadou)

Zpráva o odměňování za rok 2022 ke stažení zde (PDF) (schválena valnou hromadou)

Zpráva o odměňování za rok 2021 ke stažení zde (PDF) (schválena valnou hromadou)

Zpráva o odměňování za rok 2020 ke stažení zde (PDF) (schválena valnou hromadou)

Zpráva o odměňování za rok 2019 ke stažení zde (PDF) (schválena valnou hromadou)

Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

Ke stažení zde (PDF)

Předmět podnikání: Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona číslo 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů